Redondela recicla – Concello de Redondela

logo redondelarecicla.es
vidro_mix

Vidro

No caso do contedor de vidro, pode atoparse un por cada 213 habitantes aquí en España. Comezouse a reciclar o vidro hai xa 30 anos e, desde entón, avanzamos moito. O primeiro contedor púxose en Barcelona en 1982. Foi o primeiro contedor de reciclaxe en chegar ao noso país!

O tipo de contedor máis habitual para este tipo de materiais adoita ser o iglú, os que teñen forma redondeada e se parecen ás casiñas dos esquimós, aínda que tamén é habitual atoparse outros tipos de contedores.

Desde 1998, a dotación de contedores, xestionada por Ecovidrio, creceu máis dun 200%. Impresionante! Actualmente, somos un dos países con mellor cociente de contedores (contedores por número de habitantes). O 59% de fogares afirman ter un a menos de 50 metros da casa.

Contedor verde

Que tiro ao contedor de vidro?

 • ok
  Botellas de viño, auga, zume, botellas de cervexa, licores ou calquera outro líquido, pero sen o tapón de plástico, chapa ou corcho.
 • ok
  Frascos de conserva ou cosméticos.
 • ok
  Tarros de marmelada, legumes, mel…
 • ok
  Perfumes sen a tapa.
 • ok
  Desodorantes de roll-on ou pulverizador.
dibujo vidrio

Que non tiro ao contedor de vidro?

 • unchecked
  Restos da vaixela.
 • unchecked
  Vitrocerámicas.
 • unchecked
  Lámpadas.
 • unchecked
  Vasos e copas.
 • unchecked
  Espellos.
 • unchecked
  Anacos de ventás e portas.
 • unchecked
  Tapas e tapóns.
 • unchecked
  Envases de medicamentos.
non_vidro

Como é o seu proceso de reciclaxe?

Debido ás características do vidro, a súa reciclaxe é, se cadra, máis complexa cá doutros tipos de residuos. No seguinte vídeo, veremos as diferentes fases deste proceso. 

vidrio
Reproducir vídeo acerca de vidrio

Localización contedores de vidro

scroll-up