Redondela recicla – Concello de Redondela

logo redondelarecicla.es
plasticos_mix_logo

Plásticos

O contedor de plásticos é un dos que máis dúbidas xera, a pesar de que leva 20 anos en funcionamento. De media, podemos atopar un contedor amarelo por cada 117 habitantes. Se ben houbo unha moi boa evolución e cada ano aumenta a cantidade de envases de plástico, briks e latas recicladas por habitante, un terzo da poboación segue sen saber con exactitude onde vai cada tipo de residuo. Por outra banda, aínda que moitas veces pensemos o contrario, en España o 80% dos fogares e cidadáns reciclamos de maneira activa, separando os nosos residuos a diario.

Contedor amarelo

Que tiro ao contedor de plásticos?

 • ok
  Envases de plástico: botellas e garrafas de auga, de refrescos, de aceite etc.
 • ok
  Os aros que suxeitan os packs de latas.
 • ok
  Envases de iogur e de manteiga.
 • ok
  Bandexas de cortiza branca.
 • ok
  Botes de produtos de limpeza e deterxentes líquidos.
 • ok
  Envases de cosméticos, xel, xampú e cremas.
 • ok
  Tapas e tapóns de plástico.
 • ok
  Bolsas e filme de plástico, envoltorios, bandexas e papel de aluminio etc.
 • ok
  Briks de leite, zume, viño etc.
 • ok
  Envases metálicos, como latas de bebidas, de conservas e aerosois, chapas e tapas metálicas etc.
plasticos_mix2

Que non tiro ao contedor de plásticos?

 • unchecked
  Envases de vidro, cartón, xornais, revistas, xoguetes de plástico, biberóns, luvas de goma, utensilios de cociña, pequenos electrodomésticos, caixas de froita, caldeiros de plástico etc.
 • unchecked
  Chisqueiros, caixas de medicamentos, caixas de CD ou DVD, bolígrafos, fotografías etc.
non_plasticos

Boas prácticas

Esmaga os envases. As garrafas, botellas, latas e briks ocupan moito espazo. Lembra esmagalos antes de depositalos no contedor; ocuparán menos espazo e así caberán máis. Con esta simple acción, poderemos aproveitar ao máximo a capacidade destes contedores e practicamente dobrar a cantidade de residuos que soportan, ademais de evitarmos os molestos rebordos.

As bolsas de plástico nas que transportamos o vidro e os xornais ata os seus contedores específicos (verde e azul, respectivamente) deben ir despois ao contedor de plásticos.

Procura reutilizar as bolsas de plástico nas túas compras e, cando xa non che sirvan, utilízaas como bolsas do lixo.

Localización contedores de plásticos

scroll-up