Redondela recicla – Concello de Redondela

logo redondelarecicla.es
papel mix

Papel

Os contedores de papel levan 20 anos en funcionamento en España. Temos un contedor por cada 215 persoas. En España, aproximadamente un 80% dos cidadáns e dos fogares son recicladores activos.

Este contedor é fácil de distinguir e de usar, xa que está destinado unicamente a papel e cartón.

Contedor azul

Que tiro ao contedor de papel?

 • ok
  Xornais, cadernos, follas, revistas e sobres sen partes plásticas nin grampas.
 • ok
  Caixas e cartóns de cereais, galletas, comidas precociñadas e conxeladas, comida rápida, zapatos etc.
 • ok
  Caixas de ovos de cartón, tubos de papel hixiénico e panos de mesa de papel que non estean manchados.
 • ok
  Bolsas de papel sen asas de plástico ou fío nin plásticos.
 • ok
  Papel de agasallo sen adornos plásticos nin cintas adhesivas de ningún tipo nin etiquetas plastificadas.
 • ok
  Papel usado para debuxos técnicos ou recortes destes sen aluminio nin verniz.
 • ok
  Cartolinas simples e papeis para manualidades ou artesanías e todo tipo de residuos ou cachos sobrantes de papel, sempre que estean secos e limpos.
papel

Que non tiro ao contedor de papel?

 • unchecked
  Papel manchado de graxas ou outros residuos.
 • unchecked
  Papel plastificado, encerado ou parafinado, adhesivo ou con restos de pegamento, papel autocopiativo ou papel carbón, de fax ou fotográfico.
 • unchecked
  Cueiros, panos e produtos de hixiene íntima usados.
 • unchecked
  Briks ou bolsas de plástico, pratos e vasos de usar e tirar, bandexas de cortiza branca.
non papel

Boas prácticas

Procura dobrar ou cortar ben os papeis e cartóns antes de depositalos no contedor. Resultarache máis fácil e cómodo introducilos no contedor e ocuparán menos espazo.

Tenta reutilizar as bolsas de papel e cartón para gardar na casa este tipo de residuos. Deste xeito, cando vaias botalos non contedor non terás que sacalos da bolsa e poderás depositar todo xunto.

Non deixes caixas de cartón sen desmontar ao pé do contedor. Non che custa nada desarmalas ou esmagalas e introducilas tamén.

Localización contedores de papel

scroll-up